Ventilasjon

16780554ventilasjonIng. S. D. Baastad er leverandør og konsulent av tekniske bygginstallasjoner på privatboliger, yrkesbygg, skoler, kontor- og industribygg, verneverdige bygg,  sykehus, renrom, isolater og andre lignende institusjoner.

Ing. S. D. Baastad AS kan levere alle ventilasjonstekniske ytelser i forbindelse med typiske byggeprosjekter, inkludert ventilasjonskjøling og utstyr for prosesskjøling. Vi har også tilgang på nødvendig kompetanse slik at vi kan levere automatikk samt programmering av styring og regulering for alle tekniske anlegg.

Ing. S. D. Baastad AS har meget kompetente medarbeidere med gode tverrfaglige kunnskaper. Hos våre kunder er vi kjent for å levere gode produkter til rett tid og avtalt pris. Av spesielle fortrinn vil vi påpeke våre evner til å tenke utenfor boksen og løse utfordringer der andre må gi opp. Vår samlede kapasitet kan utføre montasje og service på alle typer ventilasjon da vi har montører, mekanikere, automasjonstekniker og kjølemontører i vår stab.

Ta kontakt med oss for pristilbud.