Om oss:

Ing. S. D. Baastad AS har lang og god erfaring med service og vedlikehold av ventilasjon- og kjøleanlegg for kunder med flere lokasjoner. Vi har en stabil kundemasse som strekker seg fra privatpersoner, gårdeiere, vaktmesterselskaper, eiendomsforvaltere samt statlige og kommunale etater.

Med en liten organisasjon er det korte veier i hierarkiet. Dermed kan vi respondere raskt på alle typer henvendelser. Våre eksisterende kunder ser på vår raske responstid som en stor fordel.

Planlagt service og vedlikehold:

Våre datasystemer er utviklet for å kunne planlegge servicer og vedlikehold med faste intervaller. Vi kan dermed følge opp de anlegg som har behov for repeterende service.

Dette er spesielt viktig på større kjøleanlegg som skal kontrolleres i henhold til F-Gass forordningen.

Ute på anlegg benyttes Handyman for registrering av sjekklister og avviksmeldinger i tillegg til timer og materiell. Kontaktperson kan signere på jobbordre etter utført arbeide dersom det er ønskelig.

Akutt service ved oppståtte hendelser:

Normalt rykker vi ut med kort responstid ved oppståtte hendelser.

Vi har mobile kjølere som kan utplasseres raskt ved kritisk stopp i kjøleanlegg inntil 7kW.

Våre leverandører:

Vi har et nært samarbeide med leverandører som Systemair, Exhausto, Menerga, Interfil, Parlock og andre relevante samarbeidspartnere hvor det kan være behov for rask tilgang til reservedeler. 

Som entreprenør har vi faste og dyktige samarbeidspartnere blant rørleggere, elektrikere og andre faggrupper.

Vår organisasjon:

I egen organisasjon kan vi levere alle nødvendige arbeider for ventilasjon og kjøling.

Herunder prosjektering, kanalarbeider, isolering, mantling samt automatikk og innregulering.

Vi er F-Gass sertifisert i kategori 1.

Vi er godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for prosjektering og utførelse av ventilasjon og klimainstallasjoner.

Vi har et stort og innholdsrikt lager på Ryen og de fleste av våre leverandører kan levere materiell neste dag. Unntak gjelder ved meget gamle eller ukurante komponenter.

Vi har også et eget blikkenslagerverksted slik at vi kan spesialtilpasse deler ved behov.